Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

ΧΡΗΣΗ ΠΕΛΕΤ ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤα pellets χρησιμοποιούνται πλέον μαζικά σε ολόκληρη την Ευρώπη ως μία εναλλακτική μορφή θέρμανσης στα σπίτια. Παρόλα αυτά καλό είναι να αποσαφηνιστούν ορισμένα πράγματα. Η καύση της βιομάζας είναι σίγουρα μία πολύ θετική τεχνική για να παραχθεί ηλεκτρισμός και θερμότητα, ωστόσο κάποια αέρια παρουσιάζουν μεγάλες εκπομπές όπως το οξείδιο του αζώτου, τα αιωρούμενα σωματίδια, και το μονοξείδιο του άνθρακα.
Οι εκπομπές διοξειδίου του αζώτου από τη χρήση των pellets λαμβάνουν χώρα εξαιτίας της μερικής οξείδωσης του αζώτου που περιέχεται στο καύσιμο. Επίσης, σε θερμοκρασίες από 1.300 βαθμούς κελσίου και άνω το ατμοσφαιρικό άζωτο μπορεί να αντιδράσει με ρίζες οξυγόνου με αποτέλεσμα το σχηματισμό οξειδίου του αζώτου. Όμως επειδή οι θερμοκρασίες στους καυστήρες pellets είναι συνήθως χαμηλότερες από 1300 βαθμούς κελσίου, για αυτό το λόγο το άζωτο δεν οξειδώνεται και επομένως δε δημιουργείται οξείδιο του αζώτου. Έτσι οι εκπομπές οξειδίου του αζώτου των εγκαταστάσεων pellets κυμαίνονται σε ελαφρώς πιο υψηλά επίπεδα από εκείνες των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και πετρελαίου αλλά πάντα μέσα στα επιτρεπτά όρια.
Προβληματισμοί αλλά και πλεονεκτήματα σχετικά με τη καύση των pellets
Προβληματισμοί αλλά και πλεονεκτήματα σχετικά με τη καύση των pellets
Ακόμη έχει βρεθεί πως η καύση των pellets συνδέεται με υψηλά επίπεδα εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων κάτω από 2,5 mm, ποσότητα η οποία αποτελεί σημαντικό δείκτη ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Η σύνδεση των αιωρούμενων σωματιδίων στις επιπτώσεις της ανθρώπινης υγείας έχει αναγνωριστεί από καιρό. Η αύξηση της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα σχετίζεται με καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις, κυρίως σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και άτομα της τρίτης ηλικίας. Εάν η καύση των pellets είναι πλήρης τότε η περιεκτικότητα των αιωρούμενων σωματιδίων σχετίζεται άμεσα με τη ποσότητα σε τέφρα που έχει  το κάθε pellet. Υψηλή ποσότητα σε τέφρα οδηγεί σε υψηλότερη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Πάντως η στερεή βιομάζα με μικρή περιεκτικότητα σε τέφρα μπορεί να έχει πολύ μικρές εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται ένας ποιοτικός καυστήρας.
Όσον αφορά τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα, στη περίπτωση των πέλετ είναι μεγαλύτερες από τις εκπομπές των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και πετρελαίου. Μονάχα όταν η ποιότητα της καύσης είναι κακή σημειώνονται υψηλές εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα. Οι βασικότερες αιτίες οι οποίες οδηγούν σε αύξηση των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα από τα πέλετ είναι η μη επάρκεια οξυγόνου, η χαμηλή θερμοκρασία καύσης, το μεγάλο χρονικό διάστημα που μένουν τα αέρια μέσα στη ζώνη καύσης, και η περιορισμένη ανάμιξη του αέρα με το καύσιμο. Η λύση είναι ο κατάλληλος σχεδιασμός και η βελτίωση της ποιότητας του καυστήρα για να μπορέσουν να μειωθούν σημαντικά τα επίπεδα των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα από την καύση των pellets.
Πρέπει να τονιστεί ότι τα pellets συμβάλλουν πάρα πολύ στη καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής και επειδή τα pellets αποτελούν μία ανανεώσιμη μορφή ενέργειας, με σωστή οικονομική χρήση οι πρώτες ύλες των pellets δε θα μειωθούν ποτέ. Τέλος η ενεργειακή αξιοποίηση των pellets δίνει μεγάλη ώθηση στην αγροτική οικονομία και συμβάλλει στη κατά το ήμισυ απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα κάτι που οδηγεί στο να εξοικονομείται συνάλλαγμα.