Με τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ) θέλει να καταργήσει την Ελληνική Κυριαρχία και ιδιαίτερα στην Θράκη που είναι τα σύνορα με την Τουρκία η τριτοκομματική κυβέρνηση σε συνεργασία με τα κέντρα αποφάσεων της ΕΕ.
Οι  Ειδικές Οικονομικές Ζώνες- που δεν το αναφέρει ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Καθ. Ιωάννης Τσουκαλάς- είναι ξένα κράτη στα κράτη που εγκαθίστανται και λειτουργούν ως εξής «Στην Ειδική Οικονομική Ζώνη οι εργαζόμενοι της χώρας έχουν  ειδικό διαβατήριο εισόδου στην Ζώνη και υπάγονται σε άλλους νόμους. Τους νόμους τους θέτουν οι εταιρίες οι οποίες χρησιμοποιούν κάτω από τριτοκοσμικό καθεστώς τους εργαζόμενους και με ωράριο εργασίας εννέα ωρών».
Παράδειγμα στην Τουρκία που υπάρχει Ειδική Οικονομική Ζώνη οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται είναι: γυναίκες μέχρι ύψος 1,65 μ., να έχουν μικρά δάχτυλα για τις μηχανές και μέχρι ηλικίας 35 ετών.
Όμως ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ μιλάει για το πόσο ιδανικά είναι για τις ξένες εταιρίες και τονίζει μόνο ότι «Οι Ειδικές οικονομικές ζώνες μπορούν να ιδρύονται στην επικράτεια των κρατών μελών και οι