Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Μελέτη της RBS (Royal Bank of Scotland) προσδιορίζει τα πέντε πιθανά σενάρια για τις εξελίξεις στην Ευρώπη.Το σενάριο που θεωρούν ότι έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες (35%) είναι αυτό που περιλαμβάνει χρεωκοπία της Ελλάδας. Όμως, δεν προβλέπει έξοδο από τη Ευρωζώνη.
Όπως δείχνουν τα πράγματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποφύγει κάποια μορφή αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους. Αυτό που μπορεί να αποφύγει είναι να εξελιχτεί αυτό σε μια τεράστια τραπεζική χιονοστιβάδα . Για να μην συμβεί αυτό θα πρέπει να δράσει άμεσα στην κατεύθυνση της ανακεφαλαιοποίησης. Αυτό που πρέπει απαραίτητα να αποφευχθεί είναι μια ανεξέλεγκτη Ελληνική χρεωκοπία που θα οδηγήσει σε μετάδοση της κρίσης και επαλήθευσης του χειρότερου δυνατού σεναρίου.
Οι Ευρωπαϊκές τράπεζες κατέχουν 121 δις δολάρια Ελληνικού χρέους. Δεν είναι τεράστιο ποσό οπότε  ενδεχόμενη Ελληνική χρεοκοπία ή αναδιάρθρωση δεν θα είναι καταστροφική, εφόσον μάλιστα συνοδευτεί από σημαντική αύξηση κεφαλαίου.  Όμως ο κίνδυνος αυξάνει εκθετικά, αν εξαιτίας πιθανής Ελληνικής χρεοκοπίας μεταφερθεί η κρίση σε άλλες χώρες καθώς και στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα.

Οι Ευρωπαϊκές τράπεζες κατέχουν περίπου 700 δις χρέους των αδύναμων χωρών : Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ελλάδα. Αντίστοιχα η έκθεση των Ευρωπαϊκών τραπεζών στο χρέος της Ιταλίας ανέρχεται σε 750 δις δολάρια, ενώ σε αυτό της Ισπανίας ανέρχεται στα 580 δις δολάρια.
Είναι φανερό ότι τα δεδομένα αλλάζουν πολύ αν επεκταθεί το πρόβλημα.
Η κρίση οφείλεται στην εγγενή ατέλεια της νομισματικής ένωσης και η μόνη ουσιαστική λύση είναι η ενιαία οικονομική πολιτική.  Το πιθανότερο όμως είναι ότι στο τέλος  η Ευρώπη θα διάσωσει τις  τράπεζες επιβάλλοντας λιτότητα στην περιφέρεια. Αυτό θα οδηγήσει σε αργή ανάπτυξη, με αμφίβολα αποτελέσματα ως προς την επιτυχή κατάληξη.
Τα 5 σενάρια (σύμφωνα με την RBS) είναι τα εξής:
"Σενάριο 1 (35%): Η Ελλάδα χρεοκοπεί μέχρι το Δεκέμβριο. H Πορτογαλία και η Ιρλανδία υποφέρουν περισσότερο από την κρίση,  ενώ επηρεάζονται ακόμα και η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία. To ESPF ανεβάζει τα κεφάλαια του σε 1 τρις ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αγοράζει περισσότερα ομόλογα για τη στήριξη του τραπεζικού συστήματος. Το EFSF προσφέρει κεφάλαια στις τράπεζες οι οποίες χάνουν την κυριαρχία τους . Η κρίση τραβά σε μάκρος με μεγάλη αστάθεια. Καμία χώρα δεν φεύγει από την Ευρωζώνη.
Σενάριο 2 (20%): Η Ελλάδα δεν χρεοκοπεί, αλλά προχωρά μέσω του προγράμματος ανταλλαγής των ομολόγων.  Παρότι οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν, η Ευρώπη την στηρίζει και προσφέρει αλληλεγγύη.  Η Πορτογαλία και η Ιρλανδία λαμβάνουν επιπλέον χρηματοδότηση, η Ιταλία ανακτά την εμπιστοσύνη των αγορών λαμβάνοντας νέα μέτρα λιτότητας και αποφεύγοντας την ύφεση.  Η ζώνη του ευρώ υποκύπτει σε ένα σενάριο χαμηλής ανάπτυξης.
Σενάριο 3 (5%): Σοκ και δέος. Ο τραπεζικός τομέας αποσταθεροποιείται, στην περιφέρεια έχουμε κούρεμα κατά 50%, η ΕΚΤ προχωράει σε πλήρη μηδενισμό επιτοκίων ωστε να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις.
Σενάριο 4 (30%): Η Ελλάδα χρεοκοπεί μέχρι το Δεκέμβριο, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία υποφέρουν περισσότερο από την κρίση,  ενώ ακόμα και η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία επηρεάζονται από την κρίση.  Δεν αποφασίζεται αύξηση των κεφαλαίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), καθώς υπάρχει ο κίνδυνος υποβάθμισης από την βαθμίδα AAA. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  σταματάει την στήριξη κι αυτό οδηγεί σε σοβαρή πολιτική κρίση και αυξημένο κίνδυνο διάλυσης της Ένωσης.
Σενάριο 5 (10%): Η Ελλάδα χρεοκοπεί μέχρι το Δεκέμβριο. H Πορτογαλία και η Ιρλανδία υποφέρουν περισσότερο από την κρίση,  ενώ ακόμα και η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία επηρεάζονται από την κρίση.  Δεν αποφασίζεται αύξηση των κεφαλαίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF),  καθώς υπάρχει ο κίνδυνος υποβάθμισης από την βαθμίδα AAA. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  σταματάει την στήριξη κι αυτό οδηγεί σε σοβαρή πολιτική κρίση και αυξημένο κίνδυνο διάλυσης της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει λύση στο πρόβλημα με την έκδοση Ευρωπαικού ομολόγου . "